Beplantning

Beplantning

Vi held oss friskare med natur og grøne planter rundt oss –inne som ute!

Grønne Fingre leverer planter i nesten alle storleikar og fasongar til kontor og andre innemiljø. Vi gir deg råd, designar og set opp planteløysingar.

Du kan også få ein stellavtale. Det inneber at vi vatnar og passar på at plantene har det bra.

Du treng ikkje tenke på anna enn at plantene er fine.

Ta kontakt for ein idétime om korleis vi kan løyse akkurat dine ønske!