Lekeplass

Lekeplass

Vi elskar leikeplassar Grønne Fingre tilbyr eit breitt spekter av leikeapparat for både private og offentlege kundar.

Vi leverer kvalitetsvarer med gode garantiar. Varespekteret vårt omfattar leikeplassutstyr, møblar, fallunderlag, uteleikar.

Vi hjelper deg med planleggig og val av utforming av leikeområdet. Saman med våre samarbeidspartnarar kan vi levere trygge og gode leikemiljø i tråd med krav til sikkerheit og optimal leikeverdi. Hos oss kan du i tillegg få ein framdriftsplan tilpassa ditt budsjett.