Park og anlegg

Park og anlegg

Våre gartnere har brei erfaring frå store og små anlegg. Vi veit kva som skal til for at dine uteområder skal halde seg flotte med eit langsiktig og velfungerande vedlikeholdsprogram. Dette gjev oss sjansen til å gje deg eit kostnadseffektivt alternativ til stell av ditt uteområde.

Vår kompetanse:

  • Gartner
  • Anleggsgartner
  • Trepleier
  • Hagedesigner

Vi forhandlar også flotte produkt til møblering av private og offentlege uterom. Ta gjerne kontakt, så kan vi hjelpe deg med å finne løysingar og produkt som passar til ditt uteområde.