Steinarbeid

Steinarbeid

Stein er eit flott element i mange hagar og uteanlegg. Det er mange måtar å bruke stein på.

Grønne Fingre tek omsyn både til den praktiske, estetiske, vedlikehaldsvenlege og langsiktige sida ved bruk av stein.

Vi planlegg og utfører legging av både naturstein og betongstein, skifer og heller. Vi bygger trapper og murar og forblendar betongmurar med stein. Vi legg belegningsstein, kantstein, dekorstein og singel, og vi lagar steinbed.

Ønsker du vatn i hagen eller uteområdet, kan vi lage dammar, fontener og sildrande bekkar.

Vi hjelper deg også med planter som veks i eller ved vatn.